Pravidlá stolného tenisu

Pravidlá

23.01.2015 15:58
2.1. STÔL  2.1.1. Povrch stola sa nazýva hracia plocha. Hracia plocha má tvar obdĺžnika dlhého 2,74 m, širokého 1,525 m a musí byť vodorovná vo výške 76 cm nad podlahou.  2.1.2. K hracej ploche patria i horné hrany stola, nie však bočné steny pod týmito...