Kontakt

Obchodné meno alebo názov: Stolnotenisový klub Maňa

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Maňa, 94145, Ľ.Štúra 28

Právna forma :  Občianske združenie

IČO : 42210496

 

Tel.: 0918759113 - Marek Zifčák, 0905420972 - Jozef Molda

E.Mail : stkvelkamana@gmail.com

Číslo účtu: 3058244853

 

Hracia miestnosť telocvičňa ZŠ

 
 

Kontaktujte nás